2015. jan 28.

Bűnösök és farizeusok

írta: bende
Bűnösök és farizeusok

Lukács 15:1,2 "Közelgetnek vala pedig őhozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt. És zúgolódának a farizeusok és az írástudók, mondván: Ez bűnösöket fogad magához, és velök együtt eszik."

Ítélet. Ítélet lehet a szívemben s leginkább nem is azok felé, akik nem ismerik az igazságot, hanem azok felé, akik megismerték vagy inkább már "ismerniük kellene" Isten gondolatait egyes témákban. De Isten ments, hogy irgalom helyett ítélettel éljek.

Jakab 2:13 " és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen."

Isten kiárasztotta ránk az Ő hatalmas szeretetét. Az ismeretünk nem azért adatott, hogy az ítélet eszköze vagy a szeretetet korlátozó akadály legyen.

1Korinthus 8:1 "Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít."

1Korinthus 8:11 "És a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtelen atyádfia, akiért Krisztus meghalt."

1Korinthus 13:8 "A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik."

János 7:24 "Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek!"

János 8:15 "Ti test szerint ítéltek, én nem ítélek senkit"

Figyeljük meg Lukács 15-ben a két igét: a bűnösök "közeledtek", az Írás ismerői "zúgolódtak". Pedig Krisztussal kapcsolatban ez az egy lényeges dolog, nem az ismeret, nem a bűnök mennyisége, hanem a közeledés. Emiatt

Lukács 18: 13  "A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek! 14  Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és a ki megalázza magát, felmagasztaltatik."

Szólj hozzá

áhitat bibliai gondolatok